รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ถึงที่บ้าน  โดยติวเตอร์จุฬา-ธรรมศาสตร์    

ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับอุดมศึกษา  

เตรียมสอบ สอนการบ้าน เรียนพิเศษเพิ่มเกรด เจาะลึกแนวข้อสอบ PAT1 แคลคูลัส   

รับรองผลเก่งขึ้น 100 % สอบถามโทร 089-744-2534 สมัครเรียนคลิกเลย  

 

 

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ โดยรุ่นพี่จุฬา-ธรรมศาสตร์  เกษตรฯ 

ทีมงานสอนพิเศษคณิตศาสตร์อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาคณิตศาสตร์  และเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( พสวท.)

ทำไมผู้ปกครองและน้องๆนับหมื่นเลือกเรียนพิเศษคณิตศาสตร์กับเรา?

 • ทีมงานสอนมีคุณภาพ ระดับอดีตนักเรียนโอลิมปิก และนักเรียนทุน พสวท.
 • ทีมงานมีประสบการณ์สอนมาแล้วกว่า 6 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นทีมงานคุณภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆเข้าใจได้อย่างถ่องแท้
 • พี่ๆทีมงานสอนจะทำให้น้องๆไม่รู้สึกเบื่อคณิตศาสตร์ และรู้สึกว่าการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก และไม่เครียดอีกต่อไป

ทีมงานรับสอนพิเศษคณิตศาตร์ดีกรี อดีตนักเรียนโอลิมปิก และนักเรียนทุน พสวท. นิสิตจุฬาฯ-เกษตรฯ ปริญญาตรี โท เอก จึงเป็นเหตุผลที่น้องๆและผู้ปกครองนับหมื่นไว้ใจเรา


ส่วนหนึ่งของทีมงานสอนพิเศษคณิตศาสตร์

 ประวัติผู้สอน

 • อดีตนักเรียนโอลิมปิค วิชาคณิตศาสตร์
 • ปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ( พสวท.) รับทุนตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 ปัจจุบันศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เคยได้รับรางวัลความสามารถทางคณิตศาตร์ จากการเข้าค่าย สอวน.

เทคนิคการสอน

 • ปรับพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยาก ตามพื้นฐานของผู้เรียนเป็นหลัก
 • เน้นการฝึกทักษะและกระบวนการ การแก้ปัญหาและทักษะการคิด
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบรับตรงสถาบันการศึกษาชั้นนำและอื่นๆ

ประวัติผู้สอน

 • อดีตนักเรียนโอลิมปิค วิชาคณิตศาตร์
 • ปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ( พสวท.) รับทุนตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 ปัจจุบันศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการสอน
 • สอนตามพื้นนฐานของผู้เรียนจากง่ายไปยาก ไม่เครียด และกดดันจนเกินไป
 • เสริมหลักการคิดและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องๆทำโจทย์ได้เร็วขึ้น
 • เจาะลึกแนวข้อสอบรับตรง ข้อสอบ PAT ข้อสอบเข้าโครงการ สอวน. และอื่นๆ ชัดเจน ตรงประเด็น มากที่สุด


แรงบันดาลใจที่ทำให้เรามุ่งมั่นตั้งใจจะสอนคณิตศาสตร์ต่อไป

ผลคะแนนสอบยืนยัน O-Net คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ของเด็กชายทัตพงศ์ เปรมวิวัฒน์

จาก (สทศ.)สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ชาติ (องค์การมหาชน)

เยี่ยมชมความสำเร็จของเราคลิกที่นี่

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านสละเวลามาเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์กับเรา.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }