ติวเข้าสาธิตปทุมวัน โดยพี่ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เป็นบริการสอนตัวต่อตัวที่บ้าน  สอนตามพื้นฐานของผู้เรียน และคอยปรับแก้ไขจุดอ่อนในวิชาที่น้องเรียนมา ทำให้น้องเก่งขึ้นได้ในเวลาอันสั้น สอบถามโทร 089-744-2534


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }