สอบเข้าเตรียมอุดม โดยพี่ติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มีผลงานช่วยน้องๆสอบติดเตรียมอุดมในทุกปี และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่อื่นอีกมากมาย สอบถามเรื่องเรียนติดต่อ ที่ 089-744-2534


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }