ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา สอนเนื้อหาติวเข้มเข้าเตรียมโดยพี่ติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนเตรียม บริการสอนตัวต่อตัว กลุ่มย่อย 


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }