สอนแกทเชื่อมโยง โดยพี่ติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ ที่เคยผ่านสนามสอบและได้คะแนนแกทเชื่อมโยงเต็ม 150  มีผลงานสอนในการช่วยให้น้องได้คะแนนแกทดีจนติดมหาวิทยาลัยรัฐบาลดังๆ มากมายในประเทศ  เป็นบริการสอนตัวต่อตัว อธิบายอยางละเอียด จนกว่าน้องจะเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไป สอบถามโทร 089-744-2534


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }