ติวแกทเชื่อมโยงกับพี่อักษร จุฬา ,ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  ติวเตอร์ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ รวมไปถึงเคยผ่านสนามสอบได้คะแนน แกมเชื่อมโยงเต็ม 150 ทุกท่าน และมีปลงานสอนน้องให้ได้คะแนนเต็มแกทเชื่อมโยง มาแล้วมากมาย สอบถามโทร 089 744 2534


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }