สอนพิเศษตัวต่อตัว  โดยติวเตอร์ระดับเกียรตินิยมจากจุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล  สามารถนัดวัน เวลา สถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวกได้ สอนไม่เครียด เน้นแก้ไขจุดอ่อนในวิชาที่น้องมีปัญหา รับประกันว่า การสอนพิเศาตัวต่อตัวของเราช่วยให้น้องๆเก่งขึ้นแน่นอน สอบถามโทร 089-744-2534


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }