(บุคคลที่เรากล่าวอ้างนี้ ยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริง เจ้าของสถาบันไม่ใช่เด็กเพิ่งเรียนจบ และเคยเป็นครูในโรงเรียนชั้นนำจริงๆ เราจึงมีลูกสิทธิ์มากมาย และลูกศิษย์หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จก็เกิดมาจากผลงานที่เราสอน และบางส่วนเป็นความสำเร็จของลูกศิษย์ผู้สอนที่อยู่ในทีมของเรา )

 

แรงบันดาลใจของพวกเราปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

การันตีด้วยผลคะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100ของน้องโฟล์ก โดยสถาบันทดสอบการศึกษาเห่งชาติ

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยในฝัน

   


    

                  

น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดีขึ้นน้องมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีขึ้น

 

น้องๆระดับประถมศึกษาที่มีผลการเรียนดีขึ้น

 .fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }