เตรียมสอบสาธิต ให้พร้อม โดยพี่ติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ คอยเป็นผู้แนะนำและแก้ไขจุด่อน ข้อบกพร่องของน้องๆ  ช่วยให้น้องพร้อมทุกสนามการแข่งขันสอบและสอบติดแน่อน โทร  089-744-2534