ติวเข้าเข้าม.1  บริการสอนตัวต่อตัว ตามบ้าน เน้นแก้ไขในวิชาที่น้องอ่อนเพื่อเสริมสร้างความความรู้ ช่วยให้น้องสามารถพิชิตได้ทุกสนามสอบ  สามารถนัด วัน เวลา สถานที่ได้ สอบถามโทร 089-744-2534