สอบเข้าเตรียมอุดม โดยพี่ติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มีผลงานช่วยน้องๆสอบติดเตรียมอุดมในทุกปี และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่อื่นอีกมากมาย สอบถามเรื่องเรียนติดต่อ ที่ 089-744-2534