ติวเข้าสาธิต กับพี่ติวเตอร์ที่จบจาก จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์  รับรองผล ดีขึ้นแน่นอน บริการสอนตัวต่อตัว ที่บ้าน นัดวัน เวลา เรียนได้ตามที่สะดวก สถาบันเรามีผลงานในการสอนน้องให้ติดโรงเรียนในเครือสาธิตมากมาย